Uzgoj malina: Savjeti i preporuke za radove u junu

Poslije kišnog, gotovo cijelog maja,i zastoja u razvoju, ovi sunčani dani su uistinu pokrenuli vegetacione procese, pa malinjaci dobivaju svoj puni sjaj. Kao što smo i najavili za maj da su moguće razne vremenske neprilike u vidu snijega, krupe i sl. ipak možemo biti zadovoljni sa samo kišnih dvadesetak dana. U junu, kada temperaturna kolebanja budu izražajnija, također su mogući naleti krupe ili grada u pojedinim mjestima, koji mogu napraviti dodatna oštećenja na radnima grančicama malina.

 maline juni malina

Radova koji nam predstoje u junu su:

 1. Održavanje među-rednog prostora(košenjem ili frezanjem),
 2. Prorjeđivanje Polke na optimalni broj izdanaka po metru dužnom tj. 15-20 komada,
 3. Zakidanje vrhova polke, kada izdanci dostignu visinu 60-70 cm. u cilju poticanja bočnih razgranjenja,
 4. Prehrana ranih sori malina, kada se javi potreba za navodnjavanjem, u periodu pred berbu, oko polovine mjeseca, kristalijskim vodo-topivim gnojivima kombinacije 12-12-36 ili 0-0-50 u količini 1-1,5 kg na 1000 litara vode.
 5. 5.Zaštita malina od bolesti i štetnika

U junu, poslije dugog perioda kišnih dana, maline bi trebalo zaštiti identično kao i u maju prvenstveno od gljivičnih bolesti i insekata. U tu svrhu preporučuje se preparat QUADRIS uz dodatka insekticida (Calypso, Actara, Vertimec i dr.). Paziti da se insekticid koristi prija otvaranja cvjetnih pupoljaka i formiranja cvjetova i poslije cvjetanja kako bi se izbjegli negativni utjecaji na pčele, koje su najvažniji oprašivač jagodičastog voća. Također prskanje vršiti u večernjim satima.

Actara junijuni calypso

Pored ove zaštite, a nakon cvjetanja, obavezno je preventivno maline zaštiti od bolesti truleži ploda (Botrytis cinerea). Preparati protiv ove gljivične bolesti su SWITCH, SIGNUM, TELDOR. Sva prskanja treba obaviti pazeći na karencu tj. vremenski period od prskanja do berbe. Obavezno je pročitati uputstvo svakog preparata u kome piše vrijeme karence i način primjene ili se konsultovati sa ovlaštenom osobom.

Ovaj tekst ima savjetodavni karakter i portal ne odgovara za pogrešnu primjenu ili pogrešno tumačenje navedenih preporuka.

Podijeli svoj utisak!


Kako vam se svidjela vijest?
 • Fascinated
 • Happy
 • Sad
 • Angry
 • Bored
 • Afraid
Mehmed Hero, rođen 10.12.1983. godine. Magistar poljoprivrednih nauka, Predsjednik poljoprivrednog udruženja "Prozor". Kontakt e-mail: heromesa@gmail.com