Pogledajte preliminarnu rang listu korisnika stambenih donacija u Prozoru

Rb Prezime i ime Adresa sanacije
Sadašnja adresa
Ukupno  bodova
1. Čorbadžić  (Ilija) Zajko Prozor Rama, D. Vast
Prozor Rama, Šćipe
280
2. Budim (Petar ) Josip Prozor Rama, Uzdol
Prozor Rama, Uzdol
250
3. Karađuz (Mehmed ) Fikret Prozor Rama,Klek
Prozor Rama, Klek
250
4. Hodžić (Meho) Dževad Prozor Rama,
Prozor Rama, Mijata Tomića2
240
5. Hubjar  (Numo ) Ekrem Prozor Rama, Blace
Prozor Rama, Blace
240
6. Stojanović   (Anđelko) Radovan Prozor Rama, Najkovići
Prozor Rama, Mijata Tomića
230
7. Konjarić  (Juso) Rasim Prozor Rama, Lapsunj bb
Prozor Rama, S.S Kranjčević bb
230
8. Osmić (Idriz ) Osman Prozor Rama, Paljike
Prozor Rama, Paljike
220
9.  Pračić (Mujo) Alija Prozor Rama, Podaniš bb
Bugojno, Vrpeč bb
210
10. Markić (Ivan ) Anto Prozor Rama, Šćipe
Prozor Rama, Sinjska
210
11. Gorančić (Omer ) Nušin Prozor Rama, Podaniš bb
Prozor Rama,Borovnica bb
200
12. Munikoza (Ramiz ) Šefik Prozor Rama, Skrobučani
Konjic, Čelebići 115
200
13. Suljić  (Smajo) Ramo Prozor Rama, Splitska
Prozor Rama, Sinjska
200
14. Šćuk (Abid ) Huso Prozor Rama, Lizoperci
Prozor Rama, Lizoperci
200
15. Hodžić  (Meho) Emir Prozor Rama, Paljike 17
Prozor Rama, Paljike bb
200
16. Hadžić (Hamde ) Salih Prozor Rama, Hrvoja V.H.
Prozor Rama,
190
17. Berić (Osman) Sulejman Prozor Rama, Borovnica
Prozor Rama,Hladna voda
190
18. Plavuškić  (Meho ) Namka Prozor Rama, Lug 6
Prozor Rama, Lug bb
190
19. Gvozden (Zeir ) Sulejman Prozor Rama, Kumanovska 20
Prozor Rama, Ćire Truhelke 20
190
20. Hero  (Hamdo) Ibrahim Prozor Rama, Here
Bugojno, Hendek 8
190
21. Imamović  (Ilijaz) Mesud Prozor Rama, Paljike 17
Prozor Rama, Paljike bb
190
22. Medin (Ramo) Ferid Prozor Rama, Kućani
Mostar, Prigrađani bb
185
23. Husić  (Vejsil)  Esad Prozor Rama, Parcani
Konjic, Čelebići
185
24. Hodžić (Ahmet ) Ejub Prozor Rama, Klek bb
Prozor Rama, , Klek bb
180
25. Šero (Ismet) Jasmin Prozor Rama, Matije Gubca bb
Prozor Rama, Matije Gubca bb
180
26. Šćuk (Šerif ) Avdo Prozor Rama, Lizoperići
Mostar,Južni Logor59
180
27. Čarapina  (Ivan) Mara Prozor Rama, Donja Vast
Prozor Rama, Sinjska bb
180
28. Hubijar  (Numo) Salko Prozor Rama, Blace bb
Prozor Rama, Blace bb
180
29. Vila (Šerif ) Hata Prozor Rama, Tošćanica
Prozor Rama, Trg Oslobođenja 23
180
30. Kukić (Alija ) Ibrahim Prozor Rama, Gorica
Prozor Rama, Ćire Truhelke
175
31. Sabitović  (Ibro ) Šefika Prozor Rama, Malo polje
Prozor Rama, Duge
170
32. Zajmović  (Muharem) Hajrija Prozor Rama, Omera Osmića
Prozor Rama, Matije Gubca
170
33. Jarić  (Mujo ) Kadira Prozor Rama, Heldovi bb
G.Vakuf, Mehmed Bega Stočanina
165
34. Medin  (Ibro ) Salem Prozor Rama, Kućani
Konjic, Ćelina
165
35.  Gvozden (Uzeir ) Fahrija Prozor Rama, X H ercegovačke brigade
Prozor Rama, Zagrebačka bb
160
36. Vila  (Asim) Amir Prozor Rama, Tošćanica
Prozor Rama, Tošćanica
160
37. Hrinić (Salko) Safija Prozor Rama, Saliha Hadžića 57
Prozor Rama, Vitomir Lukić
160
38. Kovačević (Ismet ) Ismet Prozor Rama, Krančići
Prozor Rama, Krančići
160
39. Manov (Sakib ) Ale Prozor Rama, Pogređe
Prozor Rama, Mijata Tomića
160
40. Karahodžić (Avdo ) Edin Prozor Rama, Rifeta Omanovića 29
Prozor Rama, H.V. Hrvatinića bb
160
41. Bećirović (Arif) Mujo Prozor Rama, Paroš
Prozor Rama, S.S, Krančevića bb
160
42. Dželilović (Asim ) Fahira Prozor Rama, Saliha Hadžića
Jablanica, Nikole Bojanovića 3
160
43. Balić (Adem) Ahmet Prozor Rama, Ustirama
Prozor Rama,Ustirama
150
44. Muminović (Mirsad ) Adnan Prozor Rama, XII Krajiške brigade
Prozor Rama,K.Tomislava
150
45. Čolak (Ferid) Hatidža Prozor Rama, Kumanovska
Prozor Rama, Kumanovska  bb
150
46. Bećirović (Ibro ) Adnan Prozor Rama, Lug bb
Prozor Rama, Lug bb
140
47. Heljić  (Ibrahim ) Nerkeza Prozor Rama, Đure Pucara
Prozor Rama, Đure Pucara
140
48. Čajdin (Sulejmen ) Fazila Prozor Rama, Rifeta Omanovića 10
Prozor Rama, H.V. Hrvatinića bb
120

 
Pouka o pravnom lijeku: Na objavljenu preliminarnu Rang listu prigovore svi aplikanati mogu podnijeti pismeno Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina 41 Sarajevo, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rang liste potencijalnih korisnika.
 
Sarajevo, 21.06.2016. godine
 
KOMISIJA ZA ODABIR KORISNIKA

Podijeli svoj utisak!


Kako vam se svidjela vijest?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Urednik i osnivač portala Prozor-x.com. Datum rođenja: 19.04.1988. godine. Nastanjen u Prozoru. Kontakt e-mail: redakcija@prozor-x.com