Malina: Preporuke za radove u aprilu

U ovom članku biće riječi o najvažnijim aktivnostima  u malinjaku koje treba izvršiti u mjesecu aprilu, odnosno vremenu buđenja i kretanja vegetacije.

 Plantažeri koji su iskoristili  fine martovske dane za uređenje malinjaka, popravku naslona, sistema za natapanje i zatezanje žica u aprilu imaju vremena za sve aktivnosti koje predstoje.  Ukoliko niste izvršili vezanje ranih malina u martu, april je krajnje vrijeme za to.

aprilski RADOVI maline

 Uklanjanje korova i održavanje zemljišta,

Uklanjanje korova je najbolje uraditi odmah u proljeće kada su korovi još mali i ne razvijeni ručno okopavanjem ili mehanizovno malim motokultivatorom ili trimerom. Ovu akativnost treba kombinovati  sa uklanjanjem novih mladara koji izbijaju iz zemlje.

Kod polke kada izdanci dostignu visinu 15-20 cm. potrebno  je odabrati 20 najboljih mladara na metar dužni a sve ostale ukloniti makazama ili rukom prostim zakidanjem.

 Prihrana malina

Pri određivanju količine i vrste gnjojiva za ishranu malina treba se osloniti isključivo na  pokazatelje iz analize zemljišta. U ovom dijelu bit će riječi o principima prihrane ne ulazeći u pojedinačne slučajeve.

U vremenu kretanja vegetacije maline treba prehraniti sa nekim od azotnih đubriva (UREA-om  ili KAN-om), što zavisi od pH vrijednosti zemljišta.

gnojiva

 S obzirom na pH reakciju zemljišta mogu biti kisela, neutralna ili bazična. Neutralna pH reakcija je 7, sve iznad 7 je bazično a ispod 7 ima kiselu reakciju. Idealna pH vrijednost za maline je u rasponu od pH 6-6,5.

Ako tlo ima kiselu reakaciju tj. ispod ovog raspona (npr. pH 5,5) onda maline prihranjujemo KAN-om 10-15 kg/dun. (jer KAN povisuje pH vrijednost).

Ako imamo bazičnu reakciju tla (npr. pH 7,2) onda prihranu maline vršimo UREA-om 10 kg/dun. (jer UREA smanjuje  pH vrijednost).

U ovom pojednostavljenom pojašnjenju  pH reakcije da iznesemo i nekoliko načina promjene iste. Ako zemljište ima kiselu pH reakciju potrebno je izvršiti kalcizaciju tla a to se radi na način da se na jedan dulum unese oko 50 kg. gašenog kreča  (građevinskog). Ako imamo bazičnu reakciju tla postoji nekoliko načina spuštanja pH vrijednosti na optimalnu ili željenu vrijednost a to su: dodavanjem sumpora, UREA-e, organske materije (pilote, iglica četinara i sl.), i  stajskog đubriva (posebno kokošinjeg).

U općini Prozor imamo dijelove općine sa iznimno kiselim zemljištima i dijelove sa iznimno bazičnim. Istočni dio općine (sela Here, Kute, Šćipe) imaju zemljišta kisele reakcije i oni trebaju prihranjivati KAN-om i dodavati kreč.

Zapadni dio općine (sela Podbor, K.Polje i dr.) imaju bazična tla i oni trebaju dodavati pilotu, kokošije đubrivo, koristit UREA-u i sl.

Naravno svakoj parceli treba pristupiti individualno, stoga je potrebno uraditi analizu zemljišta zasebno za svaku parcelu koja će pokazati stvarno stanje na svakom mikrolokalitetu.

Pored osnovne prihrane može se izvršiti i dopunska prihrana preko sistema „kap po kap“ ukoliko vremenski uslovi budu pogodovali i bude potrebno za zalijevanjem malina. Ukoliko april bude kišan i zemljište zasićeno vlagom ovu je aktivnost potrebno preskočiti. Za dopunsku prihranu u ovom periodu koristi se kristalon formulacije 13-40-13.

aprilski radovi maline PILOTA (Small)

Zaštita od bolesti i štetnika

U aprilu bi maline trebalo zaštiti prvenstveno od gljivičnih bolesti. U tu svrhu, kada izdanci počnu rasti, mogu se koristit sljedeće preparate: Ridomil gold, Kaptan, Merpa i sl., kada izdanci dostignu dužinu 15-20 cm. maline je potrebno poprskati fungicidom QUADRISOM uz mogućnost dodatka insekticida (Calypso i sl.).

Na tržištu su prisutni i novi preparati na bazi gljivica, trgovačkog naziva CLONOTRI i NUTRYACTION koje pozitivno djeluju na rast i razvoj biljaka te su efikasni u borbi protiv određenih oboljenja, kao što je trulež korijena malina i dr.

O vremenu, količini i vrsti preparata ipak je se potrebno konsultovati s ovlaštenom osobom.

 

Ovaj tekst ima savjetodavni karakter i portal ne odgovara za pogrešnu primjenu ili tumačenje navedenih preporuka.

Povezane vijesti: Malina: Preporuke za radove u martu

Podijeli svoj utisak!


Kako vam se svidjela vijest?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Mehmed Hero, rođen 10.12.1983. godine. Magistar poljoprivrednih nauka, Predsjednik poljoprivrednog udruženja "Prozor". Kontakt e-mail: heromesa@gmail.com