Kriza u općini Prozor-Rama

amer-omanovicKriza predstavlja stanje u kojem dolazi do pada pokazatelja i gdje je neophodno pokrenuti mehanizme kako bi se ista savladala. Brojni pokazatelji nam govore kako nešto nije u redu i da sa aktuelnom politikom privlačenja investitora možemo očekivati samo još lošije rezultate u budućnosti.

@Piše Amer Omanović, magistar ekonomskih nauka

 

Jedan od osnovnih pokazatelja je svakako i broj stanovnika. Svjedoci smo da nas je svakim danom sve manje i da sve veći broj stanovnika napušta zemlju. Neke općine bilježe veliki odliv stanovnika, dok druge nemaju takvih problema. Uporednim pregledom nastojat ću prestaviti stanje u općini Prozor-Rama kao i smjernice za izlazak iz krizne situacije.

Prema provedenim anketama, kao najvažniji razlog napuštanja zemlje navodi se nezaposlenost i bezperspektivnost. Da li su to stvarni problemi općine Prozor-Rama pokušat ću prikazati u uporednim tabelama i grafikonima.

Tabela 1. Prosječan broj nezaposlenih u općini Prozor-Rama po godinama1

prosjecan-broj-nezaposlenih-u-opdini-prozor-rama-po-godinama

Tabela 2. Prosječan broj zaposlenih u općini Prozor-Rama po godinama

prosjecan-broj-zaposlenih-u-opdini-prozor-rama-po-godinama

Grafikon 1. Kretanje broja zaposlenih i nezaposlenih u općini Prozor-Rama za period 2010-2015.
kretanje-broja-zaposlenih-i-nezaposlenih-u-opdini-prozor-rama-za-period-2010-2015
Grafikon 2. Odnos broja zaposlenih i nezaposlenih u 2010. godini u općini Prozor-Rama
odnos-broja-zaposlenih-i-nezaposlenih-u-2010-godini-u-opdini-prozor-rama
Grafikon 3. Odnos broja zaposlenih i nezaposlenih u 2015. godini u općini Prozor-Rama

odnos-broja-zaposlenih-i-nezaposlenih-u-2015-godini-u-opdini-prozor-rama

Iz grafikona i tabela može se uočiti da je u zadnjih 6 godina porastao broj nezaposlenih, a smanjio se broj zaposlenih. Broj nezaposlenih raste od 2011. godine. Broj zaposlenih je opadao do 2013. godine, gdje se od 2013. godine bilježi blagi porast zaposlenih.

U maju 2016. godine u Bosni i Hercegovini bilo je zaposleno 724.833, a nezaposleno 518.857 stanovnika.

Grafikon 4. Odnos broja zaposlenih i nezaposlenih u maju 2016. godine u Bosni i Hercegovini

odnos-broja-zaposlenih-i-nezaposlenih-u-maju-2016-godine-u-bosni-i-hercegovini

Ako poredimo rezultate općine Prozor- Rama sa Bosnom i Hercegovinom, možemo uočiti da je u općini Prozor-Rama stanje alarmantno i da očito postoji problem. Problem je u velikom broju nezaposlenih i nemogućnosti nosti pronalaska posla. To ima za posljedicu da sve veći broj stanovnika napušta općinu.

1 Korišteni podaci statističkih izvještaja Službe za zapošljavanje HNK/Ž

Šta je potrebno učiniti ?

Potrebno je prije svega budžet (koje je veći nego četiri susjedne općine zajedno) usmjeriti na zapošljavanje. Evidentno je da budžetska sredstva nisu usmjerena u pravom smjeru, tj. rješavanju problema nezaposlenosti. Uspješnost administracije se ogleda kroz njenu efikasnost i efektivnost. Efektivnost je usmjerena ka vani, a efikasnost ka unutra.

Administracija je efikasna jer radi na infrastrukturnim projektima, prije svega u izgradnji cestovne i komunalne infrastrukture. Međutim, ti projekti nisu efektivni jer ne dovode do smanjenja broja nezaposlenih.

Kriznu situaciju mogu izazvati prirodni i ljudski faktori. Budući da su ovi faktori ljudske prirode na njih se može uticati i nepohodno je preduzeti osnovni korak „traženja investitora“. Većina općina ima tzv. friendly okruženje. Konkurencija među općinama postaje sve veća. Potrebno je investitore tražiti kako u zemlji tako i u inostratnstvu. Općinski načelnik treba da daleko više vremena provodi tražeći investitore, ukoliko želi biti efektivan. Budući da imamo veliki broj stanovnika koji živi van općine, a određen broj njih ima višak finansijskih sredstava ili ima dobre poslovne veze, potrebno je iste umrežiti i dovesti u Prozor.

Kriza je posljedica tj. rezultat problema, a ne uzrok problema. Uzroke problema treba tražiti u neefektivnosti općinske administracije, koja se mora puno više potruditi kako bi smanjila nezaposlenost, jer se nezaposlenost prema anketama navodi kao problem broj 1.

Podijeli svoj utisak!


Kako vam se svidjela vijest?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Amer Omanović, magistar ekonomskih nauka. Oblast interesovanja krizni menadžment.